Jakobstadsnejdens Diabetikers
Program / Ohjelma2016


 

 


 

Hör gärna av er angående önskvärda ämnen till medlemskvällar!

Ota mielummin yhteyttä jos teillä on toivomukset aihesta jäseniltaamme.

 

 

 

1