Jakobstadsnejdens
Diabetiker

En aktiv tvåspråkig diabetesförening belägen i Jakobstad, Österbotten, som bildades 1973. I styrelse sitter både yngre och äldre personer, alla med olika erfarenheter av diabetes - Diabetes typ 1, diabetes typ 2 och även föräldrar till diabetesbarn.

Med jämna mellanrum ordnas aktiviteter och evenemang för medlemmarna.

- Månadsträffar för barn, ungdomar och föräldrar.
- Medlemskvällar med intressanta teman och föreläsare.
- Resor och utflykter.
- Vattengymnastik.

Vår förening jobbar för att medlemmarna skall ha möjlighet till att träffa andra i liknande situation. Bolla tankar, umgås och få känna gemenskap.

Vi säljer även adresser.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER