Diabetesförbundet i Finland är en folkhälso- och patientorganisation med mer än 100 lokala föreningar och sammanlagt över 54 000 medlemmar.

Diabetesförbundet arbetar för att förebygga diabetes och senkomplikationer och för att utveckla diabetesvården, bevakar diabetikernas intressen och främjar finländarnas hälsa och välfärd. 

Diabetesförbundet ordnar rehabilitering för diabetiker och utbildar fackfolk, sprider information om diabetes och är med och tar fram nya medel och verktyg för diabetesbehandling, diabetesvård och patientundervisning.

Diabetesförbundet är en fristående organisation som består av lokala föreningar. Förbundet ger direkt stöd till diabetiker och deras närstående för att underlätta deras liv med diabetes och främjar diabetikers livskvalitet.

På www.diabetes.fi kan du bli medlem i Din lokala förening.